Dagindeling

Globale dagindeling bij ‘Het Eekhoorntje’:

 

Het Eekhoorntje’ heeft te maken met verschillende leeftijden die ieder een eigen dag ritme hebben.

Ik heb een globale dagindeling dat zorgt voor rust en structuur maar ik probeer wel

zo veel mogelijk aan de wensen van de ouders te voldoen.

Ook werk ik op basis van dagritme kaarten die tijdens de opvang aanwezig zijn Dagritmekaarten zodat ieder kind weet wat we gaan doen tijdens de opvang

zodat ieder kind weet wat we tijdens de opvang allemaal gaan doen.

 

 9:30 10:00 uur

Samen aan tafel eten we fruit met wat drinken, zingen we een liedje

of vertellen we een verhaaltje

12:15 – 13:00 uur

We eten samen aan de tafel voor de broodmaaltijd met wat drinken,

daarna kunnen kindjes slapen die er behoefte aan hebben

15:15 uur

Iets te drinken met wat lekkers erbij

17:00 uur

De kindjes die een maaltijd van thuis mee hebben

kunnen dan aan tafel warm eten

 

 Dagritmekaarten   

 

 

       

 

Gastouderopvang 'Het Eekhoorntje'