Dagindeling

Globale dagindeling bij ‘Het Eekhoorntje’:

Gastouderopvang ‘Het Eekhoorntje’ heeft te maken met verschillende leeftijden die ieder een eigen dag ritme hebben.  Ik heb een globale dagindeling dat zorgt voor rust en structuur maar ik probeer wel zo veel mogelijk aan de wensen van de ouders te voldoen.

09:30 10:00 uur -> Samen aan tafel eten we fruit met wat drinken, zingen we een liedje of vertellen we een verhaaltje                                               

11:30 – 12:00 uur -> Wij eten samen aan de tafel voor de broodmaaltijd met wat drinken, daarna kunnen kindjes slapen die er behoefte aan hebben                           

15:00 uur -> Iets te drinken met wat lekkers erbij of een cracker                 

16:30 uur -> De kindjes die een maaltijd van thuis mee hebben kunnen dan aan tafel warm eten

 

 

 

 

Gastouderopvang 'Het Eekhoorntje'